Loading...

@poison_nani poison nani

#ನ ಾನು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಲ್ಲ... # #ಒಳ ್ಳೆಯವನು ಅಲ್ಲ ... ""ಆದರೆ"" # #ಟ ೈಮ್ ಬಂದಾಗ!!! # #ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೀರಿದವನು..... 💪Iandia army 🇮🇳M

@poison_nani photos and videos

Jan 2020

280
Jul 2019

👌ಯಾರು___ಯಾರನ್ನ____?? ಎಲ್ಲಿ__ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ_ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ_?? But_ನಾನು__ನನ್__ಪ್ರೀತಿನ ಮತ್ತೆ__ನನ್__ಪ್ರೀತಿಸೋರನ್ನ ನನ್__ಹೃದಯದಲ್ಲಿ_ಇಟ್ಟಿರ್ತಿನಿ.....😘 Lovey nani ❤️

191
Jul 2019

251
Mar 2019

160
Nov 2018

100
Oct 2018

130