#laddoo photos & videos

Loading...
16 minutes ago

***แสวงบุญ ณ อินเดีย***. . ความฝันของเมย์ คือ การได้ไปกราบองค์พ่อสักครั้งในชีวิตที่บ้านของพระองค์ และเมย์ได้ทำตามฝันข้อที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วคะ เมย์ได้ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ รอบที่ผ่านมาเมย์ได้มีโอกาสไปสักการะองค์พ่อทั้ง 8 อัสตะวินายักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมมีประวัติความเป็นมาที่หน้าอัศจรรย์ และได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาองค์สิทธิวินายัค ณ วัดสิทธิวินายัค ประเทศอินเดีย (องค์ประทานของพระพิฆเนศทั่วโลก ) เมย์ปลื้มปิติมากๆคะ ที่ได้ทำพิธีบูชา และได้เข้าไปกราบพระองค์อย่างใกล้ชิด เมย์ได้รับพลังกับมาอย่างมหาศาล. และอีกที่ที่เมย์ชอบที่สุด เมย์ได้เข้าไปกราบองค์ดั๊กดูเศรษฐ ฮาลวาย คณปติ (องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ) เมย์ได้ที่ได้สบตาพระองค์ตอนทำพิธีทำวัตรเช้า น้ำตาเมย์ไหลออกมาเองด้วยความปิติ เมย์รับรู้ได้ถึงพลังของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์รับรู้ถึงความตั้งใจที่เมย์ได้มาในครั้งนี้ และเมย์ได้ตั้งใจไว้ว่า เมย์จะต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ขอไปร่วมงานใหญ่ งานคเณศจตุรถี ไปขอรับพลังจากองค์พ่อที่จะอยู่ให้เราขอพรแค่ปีละ 10 วันเท่านั้น . . ความฝัน และสิ่งที่เราปราถนา จะเป็นไปได้เสมอ ถ้าเราลงมือทำ และมีความหวังและความฝันที่ชัดเจน . . เมย์ขอบารมีขององค์พ่อ โปรดคุ้มครองพี่ๆ ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

20
22 minutes ago

***แสวงบุญ ณ อินเดีย***. . ความฝันของเมย์ คือ การได้ไปกราบองค์พ่อสักครั้งในชีวิตที่บ้านของพระองค์ และเมย์ได้ทำตามฝันข้อที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วคะ เมย์ได้ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ รอบที่ผ่านมาเมย์ได้มีโอกาสไปสักการะองค์พ่อทั้ง 8 อัสตะวินายักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมมีประวัติความเป็นมาที่หน้าอัศจรรย์ และได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาองค์สิทธิวินายัค ณ วัดสิทธิวินายัค ประเทศอินเดีย (องค์ประทานของพระพิฆเนศทั่วโลก ) เมย์ปลื้มปิติมากๆคะ ที่ได้ทำพิธีบูชา และได้เข้าไปกราบพระองค์อย่างใกล้ชิด เมย์ได้รับพลังกับมาอย่างมหาศาล. และอีกที่ที่เมย์ชอบที่สุด เมย์ได้เข้าไปกราบองค์ดั๊กดูเศรษฐ ฮาลวาย คณปติ (องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ) เมย์ได้ที่ได้สบตาพระองค์ตอนทำพิธีทำวัตรเช้า น้ำตาเมย์ไหลออกมาเองด้วยความปิติ เมย์รับรู้ได้ถึงพลังของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์รับรู้ถึงความตั้งใจที่เมย์ได้มาในครั้งนี้ และเมย์ได้ตั้งใจไว้ว่า เมย์จะต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ขอไปร่วมงานใหญ่ งานคเณศจตุรถี ไปขอรับพลังจากองค์พ่อที่จะอยู่ให้เราขอพรแค่ปีละ 10 วันเท่านั้น . . ความฝัน และสิ่งที่เราปราถนา จะเป็นไปได้เสมอ ถ้าเราลงมือทำ และมีความหวังและความฝันที่ชัดเจน . . เมย์ขอบารมีขององค์พ่อ โปรดคุ้มครองพี่ๆ ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

30
28 minutes ago

***แสวงบุญ ณ อินเดีย***. . ความฝันของเมย์ คือ การได้ไปกราบองค์พ่อสักครั้งในชีวิตที่บ้านของพระองค์ และเมย์ได้ทำตามฝันข้อที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วคะ เมย์ได้ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ รอบที่ผ่านมาเมย์ได้มีโอกาสไปสักการะองค์พ่อทั้ง 8 อัสตะวินายักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมมีประวัติความเป็นมาที่หน้าอัศจรรย์ และได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาองค์สิทธิวินายัค ณ วัดสิทธิวินายัค ประเทศอินเดีย (องค์ประทานของพระพิฆเนศทั่วโลก ) เมย์ปลื้มปิติมากๆคะ ที่ได้ทำพิธีบูชา และได้เข้าไปกราบพระองค์อย่างใกล้ชิด เมย์ได้รับพลังกับมาอย่างมหาศาล. และอีกที่ที่เมย์ชอบที่สุด เมย์ได้เข้าไปกราบองค์ดั๊กดูเศรษฐ ฮาลวาย คณปติ (องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ) เมย์ได้ที่ได้สบตาพระองค์ตอนทำพิธีทำวัตรเช้า น้ำตาเมย์ไหลออกมาเองด้วยความปิติ เมย์รับรู้ได้ถึงพลังของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์รับรู้ถึงความตั้งใจที่เมย์ได้มาในครั้งนี้ และเมย์ได้ตั้งใจไว้ว่า เมย์จะต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ขอไปร่วมงานใหญ่ งานคเณศจตุรถี ไปขอรับพลังจากองค์พ่อที่จะอยู่ให้เราขอพรแค่ปีละ 10 วันเท่านั้น . . ความฝัน และสิ่งที่เราปราถนา จะเป็นไปได้เสมอ ถ้าเราลงมือทำ และมีความหวังและความฝันที่ชัดเจน . . เมย์ขอบารมีขององค์พ่อ โปรดคุ้มครองพี่ๆ ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

10
36 minutes ago

***แสวงบุญ ณ อินเดีย***. . ความฝันของเมย์ คือ การได้ไปกราบองค์พ่อสักครั้งในชีวิตที่บ้านของพระองค์ และเมย์ได้ทำตามฝันข้อที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วคะ เมย์ได้ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ รอบที่ผ่านมาเมย์ได้มีโอกาสไปสักการะองค์พ่อทั้ง 8 อัสตะวินายักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมมีประวัติความเป็นมาที่หน้าอัศจรรย์ และได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาองค์สิทธิวินายัค ณ วัดสิทธิวินายัค ประเทศอินเดีย (องค์ประทานของพระพิฆเนศทั่วโลก ) เมย์ปลื้มปิติมากๆคะ ที่ได้ทำพิธีบูชา และได้เข้าไปกราบพระองค์อย่างใกล้ชิด เมย์ได้รับพลังกับมาอย่างมหาศาล. และอีกที่ที่เมย์ชอบที่สุด เมย์ได้เข้าไปกราบองค์ดั๊กดูเศรษฐ ฮาลวาย คณปติ (องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ) เมย์ได้ที่ได้สบตาพระองค์ตอนทำพิธีทำวัตรเช้า น้ำตาเมย์ไหลออกมาเองด้วยความปิติ เมย์รับรู้ได้ถึงพลังของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์รับรู้ถึงความตั้งใจที่เมย์ได้มาในครั้งนี้ และเมย์ได้ตั้งใจไว้ว่า เมย์จะต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ขอไปร่วมงานใหญ่ งานคเณศจตุรถี ไปขอรับพลังจากองค์พ่อที่จะอยู่ให้เราขอพรแค่ปีละ 10 วันเท่านั้น . . ความฝัน และสิ่งที่เราปราถนา จะเป็นไปได้เสมอ ถ้าเราลงมือทำ และมีความหวังและความฝันที่ชัดเจน . . เมย์ขอบารมีขององค์พ่อ โปรดคุ้มครองพี่ๆ ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

90
43 minutes ago

***แสวงบุญ ณ อินเดีย***. . ความฝันของเมย์ คือ การได้ไปกราบองค์พ่อสักครั้งในชีวิตที่บ้านของพระองค์ และเมย์ได้ทำตามฝันข้อที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้วคะ เมย์ได้ไปกราบแทบพระบาทของพระองค์ รอบที่ผ่านมาเมย์ได้มีโอกาสไปสักการะองค์พ่อทั้ง 8 อัสตะวินายักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมมีประวัติความเป็นมาที่หน้าอัศจรรย์ และได้มีโอกาสไปทำพิธีบูชาองค์สิทธิวินายัค ณ วัดสิทธิวินายัค ประเทศอินเดีย (องค์ประทานของพระพิฆเนศทั่วโลก ) เมย์ปลื้มปิติมากๆคะ ที่ได้ทำพิธีบูชา และได้เข้าไปกราบพระองค์อย่างใกล้ชิด เมย์ได้รับพลังกับมาอย่างมหาศาล. และอีกที่ที่เมย์ชอบที่สุด เมย์ได้เข้าไปกราบองค์ดั๊กดูเศรษฐ ฮาลวาย คณปติ (องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ) เมย์ได้ที่ได้สบตาพระองค์ตอนทำพิธีทำวัตรเช้า น้ำตาเมย์ไหลออกมาเองด้วยความปิติ เมย์รับรู้ได้ถึงพลังของพระองค์ และรู้ว่าพระองค์รับรู้ถึงความตั้งใจที่เมย์ได้มาในครั้งนี้ และเมย์ได้ตั้งใจไว้ว่า เมย์จะต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่ครั้งนี้ขอไปร่วมงานใหญ่ งานคเณศจตุรถี ไปขอรับพลังจากองค์พ่อที่จะอยู่ให้เราขอพรแค่ปีละ 10 วันเท่านั้น . . ความฝัน และสิ่งที่เราปราถนา จะเป็นไปได้เสมอ ถ้าเราลงมือทำ และมีความหวังและความฝันที่ชัดเจน . . เมย์ขอบารมีขององค์พ่อ โปรดคุ้มครองพี่ๆ ทุกๆท่าน ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปด้วยกันนะคะ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

60
59 minutes ago

MAKE BESAN KE LADDU AT HOME. EASY AND QUICK. 👆🏻 *INDIAN DESSERT* . . INGREDIENTS: - Ghee (butter ) 2 & 1/4 cup - Besan (gramflour ) 4 & 1/2 cup - Turmeric 1 tsp - Cardamon powder 1/2 tsp - Sugar 6 & 1/4 cup - Dry fruits chopped . . . METHOD Add ghee (butter ) to a sauce pan, and add besan ( gramflour ) to it. Cook on a low flame and keep stirring it continuously. Cook until light brown and remove from flame, stir it lightly. Add turmeric to enhance the colour and let the mixture cool down completely. ( Don’t keep it in fridge for cooling ). When it gets cold, add cardamon powder and sugar in it. Add chopped dry fruits (optional ). Mix it properly. Now make round balls of the mixture and garnish them with dry fruits on the top. Your laddoos are ready, Dish out and serve!! - - - - - #laddoo #ladoo #besanladoo #besanladdu #besanladdoos #besanladdoo #laddu #dessert #desidessert #sweetdish #sweettooth #dessertathome #howtomakeladdu #makeladduathome #homemadeladdus #cookingathome #desicooking #desidish #desidessert #sweetcooking #cooking #cookingforbeginners #begginercook #cooking #indianfood #pakistanifood #pakistanisweet #pakistanisweetdish #indiansweets #makeladdu #laddoos #gramflourrecipes

30
1 hour ago

HOMEMADE white sesame seed and flaxseed laddoo is such a healthy option to snack on because of the following: 1. High in omega-3 fatty acids that are very much essential to our body. 2. Acts as a natural laxative as it is rich in fibre. 3. Lowers your cholesterol and is good for the heart. 4. Major source of iron, vitamin- A, calcium and other micronutrients. The best part of this laddoo is that it needs only three ingredients and can be prepared in no time. #quarantinenutrition #homemadesnack #laddoo #thebigfatplate #foodtips #healthychoicesmatter #foodpage #hobbylobby #makeyourownfood #quarantinesnacks

140
1 hour ago

At Shudh Swad kitchen we are preparing some new delicacies for the good times ahead.. For any queries, reach us at 9958435470 #shudhswad #chanadalladoo #laddoo #indiansweets #indiantradition #traditionalsweets #maakehathkeladdoo #homemade #homemadefood #homeawayfromhome #lockdownfood #lockdown #lockdown2020

00
3 hours ago

Quick & Easy Moong Dal (Yellow Split Gram ) Laddoo for sweet cravers. Ready in 30 minutes 😋😊😁👌 #easycooking #easycookingathome #sweetdishes #laddoo #lockdowncooking #sweetcravings #indiansweet #homemadefoods #30minutecooking #quickcooking #healthyfood

31
3 hours ago

The best way to spend any day is by relishing Ma ke Haath Ka Khana 🥰🥰 Especially if it is sweet, and more so if it is a personal favourite, Besan ke Laddoo 😋😍🍴 #foodies #food #foodphotography #tastyfood #Tasty #delicious #Vegetarian #Indianfood #indiansweets #besan #laddoo #delhi #NOIDA #foodgram #sweet #fresh #homemade #gharkakhana

40
5 hours ago

Today is my maternal grandfather’s “SRARDHAM” (death anniversary ). This is a Sanskrit word that literally translates to an act performed with utmost sincerity, and refers to the ritual of paying homage to one’s ancestors. It is an opportunity to express gratitude, ask for blessings and pray for peace. 🙏🏼 . Amma prepared all of Muthachan’s favourite foods for his second death anniversary. 🥰 . Rava Khichidi/Panikaram/Dosa/Chappati/Green Peas Subzi/Coconut Chutney/Laddoo _____ #MyAmmasKitchen #Khichidi #Panikaram #Dosa #Chappati #Subzi #Chutney #Laddoo #Srardham #Vegetarian #FoodBlogger #FoodBloggerIndia #Kerala

300
11 hours ago

Jalebi & Coconut Laddoo are two desserts specials for tonight. Order one or both. ☎️ (302 ) 644-1747 ✉️ Raas @masalahospitalitygroup .com 💻 Raaslewes.com/menu #Raas #RaasatHome #StaySafe #supportlocal #supportlocalbusiness #restaurant #eatlocal #visitlewes #visitdelaware #dessert #cocunutladoo #laddoo #jalebi

91
11 hours ago

Ladoo 🧆 These laddoos where in the sweet shop at 📍khajrana Temple for Prasad the laddoos where very very yummy. . . Made in DESI GHEE these are one of the un beatable laddoos just loved it ❤️ . . . . Follow : @tastewishbygarima #laddoo #laddoointown #laddoo 😘 #laddoo#indore #indore_city #food #foodstagram #foodie #foodiesofinstagram #foodbloggers #foodography #yummy #yummyyummy #yum #yummylicious #yummyfood 😋 #love #desert #sweettooth #sweet #tastewishbygarima

142
14 hours ago

Til Gud Laddoo are gonna make you feel greedy enough to finish 'em all alone. ❤️ . . . . . . #laddoo #food #indianfoodrecipe #indianfood #foodsofindia #foodsofodisha #foodporn #foodphotography #foodie #foodstagram #foodblogger #foodiecorner #followforfollowback #likesforlike #foodsofinstagram

331
17 hours ago

#Happybirthday #laddoo

120
23 hours ago

𝐏𝐈𝐒𝐓𝐀𝐂𝐇𝐈𝐎 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 | #SaugaatByBikanervala The earthy crunch of pistachio combined with the subtle and fragrant sweetness of rose. Experience an original combination of sweet, nutty and earthy flavours that complement each other in the most unique way. — Discover the world of Saugaat at our luxury gifting atelier in Greater Kailash-2, New Delhi. For appointments and inquiries: Call/WhatsApp: +91 78880 00001 Email: info @saugaat .co.in — #Saugaat #SaugaatByBikanervala #Luxury #Gifting #Mithai #Laddoo #Pistachio #Rose #IndianSweets #ArtOfGifting #LuxuryGifting #LuxuryGifts #Gifts #Legacy #Culinary #Desserts #Love #Delicious #Yum #InstaDessert #India

300
23 hours ago

Besan laddoo . . Ingredients: 2 cups besan 1 cup ghee 1 tsp cardamom powder 1 cup sugar grinder Almond chopped Pistachio chopped Cashews chopped . . #laddoo #besanladoo #besan #pakistanicooking #cooking #cookbooks #fyp #cravingsatisfied

91
Yesterday

Coconut Gulkand Laddoos सिर्फ ८० रुपए में बिना गैस जलाए | गॅस न लावता बनवा स्वादिष्ट लाडू फक्त १० मि #homediva_ankita #coconut #sweet

61
Yesterday

🕉โอม ศรีคะเณศา ยะนะมะหะ🕉. . 👑ความรุ่งเรือง. 👑ความสำเร็จ. 👑ความมั่งคั่ง. 👑ความสุข. ขอจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะ. . ขอบพระคุณรีวิวพลังแห่งศรัทธา และขนมโมทกะลูกค่า ________________________________ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

140
Yesterday

🕉โอม ศรีคะเณศา ยะนะมะหะ🕉. . 👑ความรุ่งเรือง. 👑ความสำเร็จ. 👑ความมั่งคั่ง. 👑ความสุข. ขอจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะ. . ขอบพระคุณรีวิวพลังแห่งศรัทธา และขนมโมทกะลูกค่า ________________________________ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

280
Yesterday

🕉โอม ศรีคะเณศา ยะนะมะหะ🕉. . 👑ความรุ่งเรือง. 👑ความสำเร็จ. 👑ความมั่งคั่ง. 👑ความสุข. ขอจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะ. . ขอบพระคุณรีวิวพลังแห่งศรัทธา และขนมโมทกะลูกค่า ________________________________ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

10
Yesterday

🕉โอม ศรีคะเณศา ยะนะมะหะ🕉. . 👑ความรุ่งเรือง. 👑ความสำเร็จ. 👑ความมั่งคั่ง. 👑ความสุข. ขอจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะ. . ขอบพระคุณรีวิวพลังแห่งศรัทธา และขนมโมทกะลูกค่า ________________________________ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

230
Yesterday

🕉โอม ศรีคะเณศา ยะนะมะหะ🕉. . 👑ความรุ่งเรือง. 👑ความสำเร็จ. 👑ความมั่งคั่ง. 👑ความสุข. ขอจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาทุกท่านนะคะ. . ขอบพระคุณรีวิวพลังแห่งศรัทธา และขนมโมทกะลูกค่า ________________________________ . สอบถาม Line : @changnoicooking (มี @ ). . #ขนมโมทกะ #ขนมโมทะกะ #ขนมโมทะกะลาด#ขนมโมทะกะถวายพระพ ิฆเนศ #ขนมลาด#ขนมลาด ูขนมโมทะกะ #ขนมอ ินเดีย #ขนมลาด ูโมทกะ #ขนมลาด ูมะพร้าว #ขนมลาด ูมะพร้าวงาดำ #ธ ัญพืชมงคล9ชนิด #ข ้าวสารมงคล9สี #เคร ื่องบูชาพระพิฆเนศ #changnoicooking #ทองคำเปลวแท#งดเน ื้อสัตว์ #หล ักสี่ #แจ ้งวัฒนะ #กทม #บร ิการไลน์แมน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเณศ #ขนมอ ินเดีย #ขนมบ ูชาองค์เทพ #ขนมบ ูชาพระพิฆเนศ #laddoo #ladoo #laddu #motaka

340
Yesterday

🙏โอม ศรีคะเณศายะ นะมะฮะ 🙏 . 🕉️ขอองค์พ่อพระพิฆเนศประทานพรให้ทุกท่าน มีกินมีใช้ อุดมสมบูรณ์ แคล้วคลาดปลอดภัย ผ่านสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปได้เทอญ🕉️ . 🔥”ขนมลาดูเงินล้าน” ขนมที่องค์พ่อทรงโปรด🔥 . #อย ู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ . . ——————————————- . #ganesha #หน ูมุสิกะ #บร ิวารพระพิฆเนศ #ขนมลาด ูเงินล้าน #พระพ ิฆเนศ #พระพ ิฆเนศวร  #ขนมลาด#แฉ   #พระพ ิฆเณศ #ขนมลาด#ลาด#โมทกะ #ganesh   #ganesha #laddoo #success #liveyourlife #ขนมอ ินเดีย #พระคเณศ #รวย #เฮงๆ #chanel #sweden #หย ุดเชื้อเพื่อชาติ

1533

Top photos & videos on #laddoo

4 days ago

These days, I find making laddoos soo relaxing! Made these yummy, healthy, #glutenfree snack balls. 𝐏𝐎𝐇𝐀/ 𝐀𝐕𝐀𝐋 𝐋𝐀𝐃𝐃𝐎𝐎 (Rice flakes Indian Truffles ) The rice flakes are roasted till crisp and powdered, and is mixed along with grated coconut (can also use dessicated coconut ), jaggery, cashews, almonds, cardamom powder and clarified butter (ghee ). One can happily indulge in these balls of sweetness! . 🌀Check out the recipe in the story highlight. . . #laddoo #glutenfreerecipes #glutenfreeliving #glutenfreeeats #glutenfreefood #dessert #dessertporn #dessertsofinstagram #dessertlover #dessertbae #dessertgram #poha #pohaladoo #homemade #foodiesofinstagram #dessertheaven #dessertshots #snacking #snackinghealthy #socialdistancing #stayhome #covid_19 #indianmithai #indiansweets #indianfood #desi #sweettreats #sinfulindulgence #ghee @chef_pillai @chefvineet @chefkunal @chefkelvincheung @sanjeevkapoor @vikaskhannagroup @ranveer .brar @foodtalkindia .

484121
4.8k67
2 weeks ago

Life has been quiet and we’ve sort of lost count of the days. It only struck me that today is Ugadi when my aunt called to wish me this morning. No festivities under lockdown, but of course, it’s still an excuse to make something sweet. My usual choice would have been a payasam (milk pudding ), but today I chose to dip into my stock of whole wheat flour and save the milk to set yogurt instead. So, I made these Churmi Laddoos. They are a Konkani Saraswat delicacy and the hubby’s childhood favorite. Made with only a handful of pantry staples, these laddoos are melt-the-mouth delicious. The easy recipe is on the blog today (link in profile ). Happy Ugadi and Gudi Padwa to those who celebrate. #StayHomeStaySafe everyone. 💕 . . . . #cupcakeree #laddoo #dessert #laddoos #wholewheat #fromscratch #sweets #indianfood #indiancuisine #tasteofindia #desikhana #ugadi #socialdistancing #stayhome #yum #delicious #quarantinelife #eeeeeats #indiandessert #konkan #mypinterest #vegetarian #instadessert #gudipadwa #eatingfortheinsta #mycanonstory #foodphotography #foodphotographyandstyling #eattheworld

1.3k154
Jan 2020

Dry fruit waale aate k laddoo 😍 🥰🥰 Ye to Ghar pe har sardio me bante Hain 😋😋😋 Kya aapke Ghar bhi ye bante Hain ? Tag karo apne frnds ko : ) ) . . . #laddoo #dryfruits #yum #dessert #yummy #indianfoodblogger #India #Delhi #foodie #cashew #attaladoo #sweet #weekend #foodoftheday #foodlover #instagram #food #winters #foodblogger #foodstagram #dessertporn #foodgasm #foodporn #foodography #eeeeeats #foodislife #foodgram #happy #thefoodattacker #sardi

4.2k76
last month

Weekend calls for a treat & what better than Motichoor Laddoo made with pure ghee?😍 . Tag a motichoor laddoo lover! . . #MunchyMumbai #Sweets #Laddoo #Ghee #Weekend #Saturday

98915