#hbd photos & videos

Loading...
just now

- 대기업과 지인들이 축하해 주어 행복한 생일자🥳🥳 - #HBD #만우절이생일

00
just now

유부 되기 전 마지막 생일이라 더 의미 있는 오빠의 선물-🤍 #hbd

00
just now

𝑻𝒆𝒓𝒖𝒏𝒕𝒖𝒌 𝑨𝒍𝒊𝒛𝒂 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒃𝒂𝒕 𝑲𝒊𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒖𝒂:' ) 𝕐𝕒𝕦𝕞𝕦𝕝 𝕄𝕚𝕝𝕒𝕕, 𝔹𝕒𝕣𝕒𝕜𝕒𝕝𝕝𝕒𝕙 𝔽𝕚𝕚 𝕌𝕞𝕣𝕚', 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕓𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪 𝕥𝕠 𝕪𝕠𝕦, ℍ𝔹𝔻 ... ᴛᴇᴘᴀᴛɴʏᴀ ᴅɪɴɪ ʜᴀʀɪ, 01 ᴀᴘʀɪʟ 2020 ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ʟᴀɢɪ, ɪʏᴀ ᴛᴇʀʟᴀʜɪʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴅᴇʀʜᴀɴᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ɪʏᴀ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛᴘᴜɴ. ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴇʟᴀꜱ 7 ꜱᴍᴘ, ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴀᴍɪ ʙɪꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ. ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛɪ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ᴜᴍᴜʀ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ. ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴢᴀᴀ:' ) ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴀ. ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴜᴍᴜʀ,ꜱᴇʜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀʟᴜ,ᴍᴜʀᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ,ᴍᴀᴋɪɴ ᴘɪɴᴛᴀʀ, ᴛᴀᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴏʀᴛᴜ, ᴊᴀɴ ʙᴀɴᴅᴀʟ² ʏᴀᴀ, ꜱɪꜰᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴀʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ꜱᴀᴀᴛ ꜱᴍᴀ ɴᴀɴᴛɪ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴏᴍʙᴏɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ 6 ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘɪꜱᴀʜ:(,ʙɪꜱᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴍᴀ ꜰᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴀᴋɪᴛ²ᴛᴀɴ ʟᴀɢɪ ʏᴀ ᴢᴀᴀ: ), ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʟᴀɢɪ ꜱɪʜ ᴡɪꜱʜ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴜ. ᴡɪꜱʜ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴀɴᴅ ɢᴏᴅ ʙʟᴇꜱꜱ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴢᴀᴀᴀ:' ) ᴡɪꜱʜ ʏᴏᴜ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ꜱᴜᴄᴄᴇꜱꜱ @alizazel_ @aliza .za_ @we_are_the_tim || @jillalexa_lgi || @nabilaharpasa || @jennifer_lgi || @dira .sabrina.putri56 || @emia_yesa || @alizazel_ #hbd #happybirthday #habede #love #💙

00
1 minute ago

가랜드하나로 생일분위기끝-☆ . . . #모아노라

02
1 minute ago

조카의 생일에 더 신난 이모🕊🤎 그리고 여동생이 직접만든 공룡케이크 . . #4월1일 #오늘부터한달동안 #유급휴직 #조카생일선물 #공룡케이크 #hbd #cake #dinosaurcake #birthday #party

51
1 minute ago

@kia .natay Hair by @ml_vogue Shot by me #hbd #hairstyles #blue #braids #35mm

00
1 minute ago

🥳방구석 생일파티🥳 . . 언니랑 틱톡을 찍는 날이 올 줄이야ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 넘 웃곀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ . . #일상 #틱톡 #영상 #자매스타그램 #틱톡스타그램 #tiktok #sister #ootd #daily #birthday #HBD #생일 #오늘내생일 #오예 #나래바부럽지않아요

20
2 minutes ago

Ok!! Esque ya va hacer mi cumple!! Se vale!! #tiktok #mevale #foryou #foryoupage #cuarentena #hbd 🎉

00
2 minutes ago

Happy birthday Aditya #hbd #1april

00
3 minutes ago

Team Ramrajya wishes @amanpreetoffl a very Happy Birthday✨ #HappyBirthdayAman #Birthdaywishes #HBD #AmanPreetSingh #BollywoodActor #DebutActor #Ramrajya

00
3 minutes ago

⠀ ⠀ 만우절 생일 축하해주신 많은 분들 감사합니다 덕분에 오랜만에 연락된 분들도 많고 ㅎㅎ 기분 좋은 하루😍 출산하고 선물받은 이쁜 캐디백들고 필드 뿌시러 다니고 싶당당당당⛳️ ⠀ ⠀

02
4 minutes ago

Happy Birthday my lovely wife @nadyaindahpratiwi 💚 Semoga panjang umur, disehatkan selalu, rejekinya selalu lancar, bentar lagi mau jadi ibu muda 😃😙 wish u all the best lovely 💚😃😙 • °2020 #rnx #sketch #explore #hbd #mywife #lovely #youngmom #bandunggraffiti #dirumahaja

30
4 minutes ago

hbd to me💜 #21 #hbd

00
5 minutes ago

- - 푸아빠생일에 같이 축하받는 기념일같은날🥳 완전 서푸라이즈 푸케이크🐻🎂 @jiwooner 감사합니댜🙇🏻‍♀️ @leegijac H80아니구,, #HBD 😆 . #푸우케이크 #cake #🎂

115
7 minutes ago

Happy birthday sistuuurrrrrrr...... present nya nanti abis corona berakhir yes hahahahha #36yo #1april #sisters #hbd

60
7 minutes ago

배우님, 생일축하해요! ❤ Reposted from @naegade - '배우님 생일 축하해요🎂🎉' 생일빵 맛나게 드세요😋 @harusb1 @haeni_x2 @hani_880401 @black .o_haein @eepsaedalharu @moonrabbit41 #정해인 #필모그래피 #레고피규어 #junghaein #hbd #생일축하해인 #생일빵 #노티드청담 #노티드 @holyhaein - #regrann

90
9 minutes ago

Gracias a quienes se tomaron el tiempo de hacer esto, esto que se convirtió en el regalo más precioso de mi día, gracias porque es tan especial saber que los tengo y que hacen que ante una situación difícil , el saber que están me hace valorar su amistad al máximo! Porque se siempre estarán!. Y todo es recíproco . . Siempre, incondicionalmente, tienen mi corazón y mi amistad sincera. Gracias por tanto amor, por hacer de todo un día increíble e inolvidable! Se queda siempre escrito y en mi corazón. . . Gracias amor por el mejor regalo del mundo @zapata_la . Te amo de aquí al universo! . . . Y los que ya no me dejo etiquetar pero aquí estas. ... @ccyzapf @bgmtz @federrumbe @stephanieesperon @marielcas @alejandrogzzgarza @leticia_qc @juliocortazarn @pattyrv @lily .santoyo @eunicemontalvo @zapata_la . . #Hbd #stayinghome #quédateencasa #bestfriendsgoals #bffgoals #mybirthday #dayslikethis #bestfriendsgoals

20
9 minutes ago

ᴴᴬᴾᴾᵞ ᴮᴵᴿᵀᴴᴰᴬᵞ 🎉 . . #모아노라

02
11 minutes ago

Happy Birthday to my little cutie pie👭🏻👭🏻 Keep loving u for the rest of my life❤️ #lifelongfriends #hbd

00
11 minutes ago

20200401 지지난주부터 시작된 가족 생일 릴레이 #HBD #만우절생일 #남편생일 아가들이 직접 고르고 쓴 #편지 #우리아빠여서감사해요 💕 #아빠와딸 #딸스타그램 #자매스타그램

40
11 minutes ago

달다구리가 땡기는날 🍊🍓 #HBD #즐겨야행 😘

80
11 minutes ago

Happy Birthday My Best Player🎂😇 #hbd #ccpedit #ccp #lfl 💛lfllflfllffllflflflflflflflflfllflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfllflflflflflflflflfllflfllflflflflflflfllflflflflflllfl #moonsuinn #moonsuinnday

20
13 minutes ago

HBD Model @kia .natay Hair by @ml_vogue MUA @thepassionprojex Shit by me #hbd #hairstyles #blue #braids

10
13 minutes ago

HAPPY BIRTHDAY MY LOVE BUG♥️ @caleighvandekeere I love you so much and miss you so much! When this over we need to have a trip somewhere nice! Still hoping we get to do girls trip in October 🤞🏽🙏🏼😩 . . . #cousins #family #foreverlove #iloveyou #happybirthday #hbd #youreold #togetherforever #bestie #♥️ #irish #filipino

20
13 minutes ago

Ce jour n'est rien d'autre qu'un jour de progrès. JOYEUX ANNIVERSAIRE A MOI !!! #hbd #joyeuxanniversaire 🎂 #happybirthday #joiedevivre #rdvausommet #1eravril

10
13 minutes ago

우리 미미 생일 축하해 🎉 다이어트 중이라 케이크는 못만들어주고 간식으로 대체 !! 앞으로 나랑 오래오래 살자 💕 그림 협찬 @j_1_34 케이크 협찬 @ae_kyeong . . . #HBD #2020 #0401 #만우절 #고양이 #생일 #1살 #미어켓 #자세 #미미 #스코티쉬폴드 #장모종 #하이랜드폴드 #좋아요반사 #좋반 #02 #19

160
14 minutes ago

신상업로드💝 . . 지금 "모아노라"에서 확인해보세요 ☻

02
16 minutes ago

Happy Birthday to my kind hearted, Pokémon obsessed, basketball loving 🏀, video game playing 🎮, loves to read 📚 intelligent and beautiful baby girl. Mi Vida hermosa. Te quiero mucho! #thisis9 #hbd #princessvidabella

82
16 minutes ago

😜 - 나...35번째 생일.... 붸이들이랑 함께했어요.... 아가들이 생일 축하해줌.... 고마워 아가들아❤️ 이모 어릴땐 시끌벅쩍 #생파 했는데 이렇게 술도 없는 생파는 처음인가 같은데 ㅋ 급하게 입술도 칠하고 ㅋㅋㅋ 가현이 뽀로로 꼬깔모자도 쓰고 ㅋㅋ 휴~~ ㅋㅋㅋㅋ #오늘내생일 #HBD . . . . . . #누구의날인가

135
17 minutes ago

Shimmer&shine อยู่บ้านก็เป่าเค้กน่ารักๆได้น๊าาา อยากได้แบบไหน บอกได้คร้า #เค ้ก. #ขนมอบของร ุ้ง. #hbd . #rainbowbakebyrung

00
17 minutes ago

널 만날 수 있게 해주신 어머님께 너무 감사하고 그런 너와 함께한 모든 순간이 아름다워, 늘 고맙고 사랑해 보라야 #hbd

244
17 minutes ago

ありえないくらいブレてるのあったけど かわいいから載っけちゃう🕯 #hbd

90
22 hours ago

11614
Yesterday

아벤져스 덕부네 생일 잘 마무으뤼₍₍(ง˙ω˙ )ว⁾⁾

37911
Jun 2017

#hbd #felicidad #happy #happybirthdaytome #18Forever jajajajajaja 💅

151

Top photos & videos on #hbd

14 hours ago

ยักแหละ ดูออก...❤️❤️ Happy Birthday นะคะ คิดคำอวยพรไม่ออกแล้วว!!!ใครก็ได้มาช่วยคิดหน่อย..555 . #HBD #KRsjourney

14.7k10
15 hours ago

4월의 첫날, 전 28번째 생일을 맞이합니다🎉 #내생일 #HBD #4월1일

29545
Yesterday

Feliz vuelta al Sol a esta persona que hace que mi vida y la de todos los que lo rodean sea increíble cada día. ¡TE AMO! #hbd 🎉🎉

1172
17 hours ago

생일축하해주셔서 감사합니다😌🧡 - 여러모로 부족하지만 늘 이뻐해주시고 좋게 봐주셔서 감사해요💕 - 갈수록 차가워지는 이 사회에, 따뜻하다 못해 뜨거운 예수님의 사랑을 전할 수 있는 예니가 되도록 노력하겠습니당 아자아자✊🏻✊🏻 - - - - #daily #일상 #HBD #환상의나라 #에버랜드 #놀이동산 #봄 #🌸 #thankyoulordforeverything 💕

11417
20 hours ago

С Днем Рождения, Айжан!🎂🇰🇬🥳 ⠀ Сегодня 20-летие отмечает игрок женской сборной Кыргызстана по футболу и футзалу Боронбекова Айжан. Успехов в карьере и спортивного здоровья! #hbd

2027
Yesterday

다시태어나거싶다

10510