#โคโรน photos & videos

Loading...
last month

This guy is my rock. . Life has been unseasonably rough for us this past month (Covid aside ) and I’m just so grateful we have each other to get through all of this. I’m so relieved it’s Friday so we can just relax into the weekend and deflate from all of life’s stresses. . So excuse me while I just go snuggle up to my hubs and my babies this weekend. Love you all and happy Friday. ♥️

5017
last month

It’s official. . Went to my son’s school this morning and I was just overwhelmed with feelings. Walking to his classrooms to gather his belongings, I had to keep my sunglasses on because I bawled my eyes out. Everything just hit me, and a flood of emotions creeped in. This is how he will end the rest of his first grade year and I am just sad. So much to be sad about and this is just another new reality I had to face today. This corona virus time is a real moment in history, and it’s a sad one. . Thanks for being here guys, this support is pretty important these days because all of the in-person support is gone right now for for most of us. . I wish I could hug all of you but I can’t. So here’s a virtual hug to say thank you for all your support 🤗. There is a true community here and I appreciate all of you. . Feel free to virtually hug someone who has stepped up for you as well during Corona season ♥️♥️♥️.

6028
Apr 2020

This is pretty much how I always feel in my relationship with my husband 😹. I’m going 100 mph and dragging him along for the ride. . True colors are coming out during this quarantine I tell ya. Hahaha. . Who is the go-getter in your relationship? Or is it both or none?

469
Apr 2020

Sometimes I need to remember how good this kiddo really is, because these days he is driving me crazy 😩...and it’s definitely not his fault. . I keep thinking about how hard this is on all of us adults, but what I really need to do is imagine how hard this is on the kids. . So new plan as of this morning, time to give myself some grace, and definitely time to give my son some grace too 🙏 . Double tap if you could use some extra grace these days, for yourself or your kids ♥️

3411
Mar 2020

Took some time to take the girls out for a picnic today. It was absolutely beautiful outside. Seems so unreal that our Country is going through this pandemic. It’s like the world has stopped. When will we ever get back to normal. I think that’s the hardest part.. we simply don’t know. All we can do is pray and have faith 🙏 . . . . . . . . . . . . . #quarantine #sandiego #staysafe #cuarentena #picoftheday #instagood #food #india #หน #fitness #covid #coronavirus #covid19 #california #corona #lockdown #virus #kerala #sunset #keraleeyar #jammuandkashmir #china #happy #lifestyle #โคโรน #foodathome #stayathome #goals #islam #photooftheday

388
Mar 2020

It’s the GREATEST feeling in the world! SUCCESS & DISCOVERY ~ Building Is A Daily Process For XoThraxx ~ Follow My SoundCloud 👌 Link In BIO ~ Watch Me Win! #winningmydays . . . . . . . . . . . . . #quarantine #sandiego #staysafe #cuarentena #picoftheday #instagood #food #india #หน #fitness #covid #coronavirus #covid19 #california #corona #lockdown #virus #kerala #sunset #keraleeyar #jammuandkashmir #china #happy #lifestyle #โคโรน #foodathome #stayathome #goals #xothraxx

230
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

แอลกอฮอล์มีหลายชนิดนะคะ บางชนิดอาจจะส่งผลให้รัคายเคืองได้ เนื่องจากไม่เหมากับการนำมาใช้กับผิวหนังของเรา ควรเลือกใช้ที่เป็น เอทิลแอลกอฮอล์ ================= 450 ml 250 บาท แอลกอฮอล์ Food grade 70% ฆ่าเชื้อได้ 99.99% สนใจทักเลยคร่าา #แอลกอฮอล#แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #แอลกอฮอล ์ล้างมือ #แอลกอฮอล ์เจล #แอลกอฮอล ์เจลล้างมือ #แอลกอฮอล ์สเปรย์ #แอลกอฮอล ์ฆ่าเชื้อ #หน ้ากากอนามัย #หน ้ากากn95 #หน ้ากากกันฝุ่น #หน ้ากาก #หน ้ากากอนามัยพร้อมส่ง #โคว ิด #โคว ิด19 #โคว ิด19ป้องกันได้ #โคว ิด19เราต้องรอด #โคว ิด19เราไม่กลัว #โคโรน ่า #โคโรน .

00
Mar 2020

#โคโรน 'า😷😷 เราไม่เป็น☺

260
Jul 2015

จนเคลียด แดก #โคโรน ่า กินด้วยป่ะ

170
Jul 2015

#ท ี่จัดระเบียบกระเป๋า #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าหลุยส์ #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าspeedy #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าlongchamp #ถาดจ ัดระเบียบหลุยส์ #ฐานรองกระเป ๋า #แผ ่นรอง #Collonil #waterstop #soft gum #โคโรน ิล #ห ูถักกระเป๋า #ไหมห ุ้มหูกระเป๋า #ปล ีกและส่ง #LV #Speedy #Neverfull #brandname 1. #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋า LV รุ่น #Speedy25 #Speedy30 #Speedy35 #Speedy40 ช่วยให้สะดวกต่อการใส่ของ ของเราเป็นโครงไฟเบอร์ทั้งใบค่ะ #theshoop #ท ี่จัดระเบียบ #โครงไฟเบอร#เจ ้าแรก ราคา 650/730/800/850 บาท ตามขนาด 2. หูถักสวยๆ งานฝีมือ #Speedy #โบว#theshoop #LV ราคาคู่ละ 900 บาท มีทั้งสีน้ำตาลและเบจ 3. ที่จัดระเบียบกระเป๋า LV รุ่น Speedy 25/30/35/40 ช่วยให้สะดวกต่อการใส่ของ ของเราเป็นโครงไฟเบอร์ทั้งใบค่ะ #theshoop #ท ี่จัดระเบียบ #โครงไฟเบอร ์ ราคา 650/730/800/850 บาท ตามขนาด 4. ‪ Leather Soap โฟมทำความสะอาดหนังเรียบ หนังสังเคราะห์ สูตรอ่อนโยน ราคา 750 บาท 5. หูถักสวยๆ งานฝีมือ #Speedy #ต ิดเชอร์รี่ #theshoop #LV ราคาคู่ละ 800 บาท มีทั้งสีน้ำตาลและเบจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Line ID : theshoop

20

Top photos & videos on #โคโรน

last month

It’s official. . Went to my son’s school this morning and I was just overwhelmed with feelings. Walking to his classrooms to gather his belongings, I had to keep my sunglasses on because I bawled my eyes out. Everything just hit me, and a flood of emotions creeped in. This is how he will end the rest of his first grade year and I am just sad. So much to be sad about and this is just another new reality I had to face today. This corona virus time is a real moment in history, and it’s a sad one. . Thanks for being here guys, this support is pretty important these days because all of the in-person support is gone right now for for most of us. . I wish I could hug all of you but I can’t. So here’s a virtual hug to say thank you for all your support 🤗. There is a true community here and I appreciate all of you. . Feel free to virtually hug someone who has stepped up for you as well during Corona season ♥️♥️♥️.

6028
Apr 2020

This is pretty much how I always feel in my relationship with my husband 😹. I’m going 100 mph and dragging him along for the ride. . True colors are coming out during this quarantine I tell ya. Hahaha. . Who is the go-getter in your relationship? Or is it both or none?

469
Apr 2020

Sometimes I need to remember how good this kiddo really is, because these days he is driving me crazy 😩...and it’s definitely not his fault. . I keep thinking about how hard this is on all of us adults, but what I really need to do is imagine how hard this is on the kids. . So new plan as of this morning, time to give myself some grace, and definitely time to give my son some grace too 🙏 . Double tap if you could use some extra grace these days, for yourself or your kids ♥️

3411
last month

This guy is my rock. . Life has been unseasonably rough for us this past month (Covid aside ) and I’m just so grateful we have each other to get through all of this. I’m so relieved it’s Friday so we can just relax into the weekend and deflate from all of life’s stresses. . So excuse me while I just go snuggle up to my hubs and my babies this weekend. Love you all and happy Friday. ♥️

5017
Jun 2015

📢ปุกาศๆๆ!! seenspace ไฟดับนะจ๊ะ ใครจะมา เบรคก่อน! ดับมาครึ่งชม.แล้ว ทั้งตึก😣 #มาก ินกิวกิวเต้ #ก ็อด #จะน ั่งกินเบียรรอ #ร ้านก้คีย์ไม่ได้ #น ั่งร้อน #งอแงหน ัก #ได ้กินเบียรจนได้ #โคโรน ่า #เย ็นๆ #ช ื่นใจ 😜 #corona #coronaextra #ตามน ั้นดอม #เร ิ่มมืดลงทุกที #ตอนน ี้เหมือนโดนเคอฟิว 😣🔦

1074
Apr 2015

#ท ี่จัดระเบียบกระเป๋า #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าหลุยส์ #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าspeedy #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋าlongchamp #ถาดจ ัดระเบียบหลุยส์ #ฐานรองกระเป ๋า #แผ ่นรอง #Collonil #waterstop #soft gum #โคโรน ิล #ห ูถักกระเป๋า #ไหมห ุ้มหูกระเป๋า #ปล ีกและส่ง #LV #Speedy #Neverfull #brandname 1. #ท ี่จัดระเบียบกระเป๋า LV รุ่น #Speedy25 #Speedy30 #Speedy35 #Speedy40 ช่วยให้สะดวกต่อการใส่ของ ของเราเป็นโครงไฟเบอร์ทั้งใบค่ะ #theshoop #ท ี่จัดระเบียบ #โครงไฟเบอร#เจ ้าแรก ราคา 650/730/800/850 บาท ตามขนาด 2. หูถักสวยๆ งานฝีมือ #Speedy #โบว#theshoop #LV ราคาคู่ละ 900 บาท มีทั้งสีน้ำตาลและเบจ 3. ที่จัดระเบียบกระเป๋า LV รุ่น Speedy 25/30/35/40 ช่วยให้สะดวกต่อการใส่ของ ของเราเป็นโครงไฟเบอร์ทั้งใบค่ะ #theshoop #ท ี่จัดระเบียบ #โครงไฟเบอร ์ ราคา 650/730/800/850 บาท ตามขนาด 4. ‪ Leather Soap โฟมทำความสะอาดหนังเรียบ หนังสังเคราะห์ สูตรอ่อนโยน ราคา 690 บาท 5. หูถักสวยๆ งานฝีมือ #Speedy #ต ิดเชอร์รี่ #theshoop #LV ราคาคู่ละ 800 บาท มีทั้งสีน้ำตาลและเบจ สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Line ID : theshoop

20
Apr 2015

พี่ดอมบอกว่าดี ก็ลองตามพี่ดอม #โคโรน ่าวุ้นไหมครัช #corona

30