#حاجيليتو photos & videos

Loading...
1 hour ago

جــــونم به این همه انــرژی🔥✌ واقعا دوست دارم بدونم این دوستمون تار های صوتیشون سالمه😄 هرچند واقعا تو کنسرت خودم هم همین طورم😀 شما چطور؟؟ چه حالی داره این کنسرت ها......😍 @omidhajili @saeedhajili @saeedhajili7732 @nasimhajili_hasimo @farhadgooyabadi #امیدحاجیلی #حاجيليتو #امید_حاجیلی #حاجيليتويى_اصيل #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجیلیتو_بند #بمب_انرژی #امیدحاجیلی 🎶🎤 #حاجیلیتویی_ها #omidhajili #hajilitto #omidhajili 🎺💣 #hajilitto ✌💣 #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 👉💖 #omidhajili 💣 #bomb #energy #hajilitto_band

205
5 hours ago

✨✨💣✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #استاد #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

492
12 hours ago

✨✨💣✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #استاد #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

600
19 hours ago

. . میکس خفن و باحال اهنگ های پر انرژی و بی نظیره استاد جانمون 😍💣💥✌🏻 . . . . بفرمایید خواهش میکنمممممممم...💣💥🙃 . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #انرژي_مثبت #omidhajili #hajilitto #bomb #energy @omidhajili . #حــ 🎺ـــ😊ــ✌ــاجـــ🎶ــيــ❤️ــلــيــ💥ــتــ💣ــو #اميد 🎺 #بمب 💣 #جذاب 😍 #حاجیلیتو ✌🏻♥️ #اميد_حاجيلي #بهترین_امید_دنیا #بهترین_استاد_دنیا #هوادار_اميد_حاجيلي #بمب_انرژی 💣💣💥💣🎺 #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 🎺💣🎶

960
Yesterday

كدوم شخصيت سريال پايتخت و بيشتر دوست داريد ؟؟؟ ❤️😁✌🏻 كِي بشه بريم كنسرت رحمت حالش رو ببريم... 😄 👌🏻🔥 . . . هومن حاجی عبداللهی عزيز و مهربون و درجه يك 😍❤️. . . . يك خسته نباشيد يه تمام عوامل سريال جذاب پايتخت كه براي شادي ما تو اين چندسال اينقدر زحمت كشيدن ، مخصوصاً تو اين شرايط كرونايي 🙏🏻✨❤️😊. . . #هومن_حاجی_عبداللهی #سريال_پايتخت #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #hoomanhajiabdollahi

40.2k679
Yesterday

✨✨💣✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

351
Yesterday

✨✨🎵✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

602
Yesterday

قلــــــــــب مـــــن از صــــــدای تــــــــــو چـــه عاشـــــــقـانه کــــوک شــد..."❤️،❤" @omidhajili . هر چقدر از این پست خوشتون اومد لطفا استادجاااان رو تگ کنید ممنون🙏💞 @omidhajili @saeedhajili7732 @saeedhajili @nasimhajili_hasimo @farhadgooyabadi #امیدحاجیلی #امید_حاجیلی #حاجيليتو #حاجيليتويى_اصيل #بمب_انرژی #حاجیلیتویی #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجیلیتویی_ها #حاجیلیتو_بند #امیدحاجیلی 🎶🎤 #omidhajili #hajilitto #omidhajili 👉💜👈 #bomb #energy #omidhajili 🎺💣 #hajilitto_band #omidhajili 💣 #omidhajili 👈 #hajilitto ✌💣 #omidhajili 👉💖

9216
2 days ago

✨✨💥✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

600
2 days ago

✨✨💣✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

1001
2 days ago

جــــــان و دل با اوســـت❤ هرجــــــا می رود...! . . دوستان لطفا استاد جان رو تگ کنید🙏💗 @omidhajili #امیدحاجیلی #حاجيليتو #امید_حاجیلی #حاجیلیتویی #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجيليتويى_اصيل #امیدحاجیلی 🎶🎤 #حاجیلیتویی_ها #بمب_انرژی #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 🎺💣 #hajilitto_band #omidhajili 💣 #omidhajili 👈

751
2 days ago

لايو #اميدحاجيلي , به به دلمون باز شد استاد بازم ازين كارا بكنيد هر چند كوتاه 💣💣💣🔥🔥🔥🎺🎺🎺 #omidhajili #hajilitto #concert #live #اميد #حاجيلي #اميدحاجيلي #لايو #بمب #حاجيليتو #حاجيليتويى

511
3 days ago

ايشالله بعد از كرونا ، بِبَر و بيار ، خبراي خوب ، دست بيقرار و بزن و بكوب داريم ما... 😄🔥😎✌🏻 . . . . #سندروم_دست_بیقرار 🤣👋🏻. . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #گروه_حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #hajilitto_band @navid .cherami #percussionist

50.0k1.0k
3 days ago

✨✨🌸✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

881
3 days ago

پروفایل جدید...مبارک باشه😍🎉 بسیار زیباست فقط باید عادت کنیم بهش همش دارم دنبال پروفایل بمب میگردم همه ی ما قطعا هم دل تنگ پروفایل بمب هستیم وهم خوشحال از تغییر پروفایل😍❤✨✌💣💥🎺 @omidhajili #امیدحاجیلی #امیدحاجیلی #حاجيليتو #بمب_انرژی #حاجیلیتویی #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #omidhajili #hajilitto #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 🎺💣 #omidhajili 💣 #omidhajili 👈 #hajilitto_band #bomb #energy

636
3 days ago

✨✨🌸✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ #امیدحاجیلی ✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت۶ #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

892
3 days ago

. . اخ اخ نگم دیگه از این عکس ...😍😱 . . خب خب دوستان خلاق خودم 😍😁 . . از اونجایی که قرنطینه بدجور فشار اورده بهم میخوام واسه اولین بار یه چالش درست کنم 😁😂(بزن دست قشنگه رو 😅🤣 ) ((حالا چالشمون : دیالوگ این عکس چی میتونه باشه؟ 🎬 ) ) . . دیالوگ ها در استوری رای گیری میشه برنده دیالوگش به صورت عکس نوشته قرار میگیره و به مدت ۲۴ ساعت توی پیج شات میشه ( نمیدونم چه فایده ای داره ولی خب جایزست ببخشید همین از دستم بر میاد 😁🙄 ) . . لطفا دوستان خودتونم تگ کنید تا یکم حالمون بهتر بشه 😍😁 . . بفرمایید خواهش میکنمممممممم...💣💥🙃 . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #انرژي_مثبت #omidhajili #hajilitto #bomb #energy @omidhajili . #حــ 🎺ـــ😊ــ✌ــاجـــ🎶ــيــ❤️ــلــيــ💥ــتــ💣ــو #اميد 🎺 #بمب 💣 #جذاب 😍 #حاجیلیتو ✌🏻♥️ #اميد_حاجيلي #بهترین_امید_دنیا #بهترین_استاد_دنیا #هوادار_اميد_حاجيلي #چالش_حاجیلیتویی ✌🏻 #بمب_انرژی 💣💣💥💣🎺 #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 🎺💣🎶

1307
4 days ago

تـــــــــــــــــــــــــو فکر بے پــــــایـــــان منـــــــــــــــــــــــــے❤ . ✨لطفا استادجاااان رو تگ کنید🙏💞 @omidhajili @saeedhajili @saeedhajili7732 @nasimhajili_hasimo @farhadgooyabadi #امید_حاجیلی #حاجيليتو #امیدحاجیلی #حاجيليتويى_اصيل #حاجیلیتو_بند #بمب_انرژی #حاجیلیتویی_ها #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجیلیتویی #امیدحاجیلی 🎶🎤 #omidhajili #hajilitto #omidhajili 🎺💣 #omidhajili 👉💜👈 #bomb #energy #omidhajili 💣 #hajilitto_band #omidhajili 👈

242
4 days ago

✨✨👏✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #پایتخت #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

1011
4 days ago

❤کی این تیتراژ رو یادشه؟ اولین آهنگی که از آقای حاجیلی شنیدم و طرفدارشون شدم این بود😍 اون موقع من فقط هفت سالم بود و عشق می کردم با این آهنگ مثل الان، . و از اون زمان تا حالا هواداری خودم را ادامه دادم و خواهم داد...😍💗 . شما اولین آهنگی که از استادجان شنیدین چه آهنگی بود؟؟ @omidhajili @saeedhajili @saeedhajili7732 @nasimhajili_hasimo @farhadgooyabadi #امیدحاجیلی #حاجيليتو #امید_حاجیلی #حاجيليتويى_اصيل #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجیلیتویی_ها #امیدحاجیلی 🎶🎤 #omidhajili #hajilitto #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 🎺💣 #omidhajili 👈 #hajilitto_band #omidhajili 💣

3014
4 days ago

✨✨🎵✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #امیدحاجیلیتو #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

1081
5 days ago

آشنابشید با جناب آقایOmido hajilitto😊 استوری جدید استادجاااان😍 یک خواننده درجه یک بهترین امید دنیا...😍😍 که من بشخصه روزی هزار بار افتخار میکنم که ۸ ساله یک حاجیلیتویی هستم❤✌🏻✨ . شما چطور...؟؟؟🤔 @omidhajili @saeedhajili7732 @nasimhajili_hasimo @farhadgooyabadi #امیدحاجیلی #حاجيليتو #امید_حاجیلی #حاجيليتويى_اصيل #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #حاجیلیتویی_ها #omidhajili #hajilitto #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 🎺💣 #omidhajili 💣 #omidhajili 👈

530
5 days ago

كجاي دنياييد ؟؟؟ به نظر شما چند ماه ديگه برميگرديم به زندگي و شرايط عادي ؟؟؟ 🤔❤️🌏 . . . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy

41.4k1.7k
5 days ago

✨✨👏✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #امیدحاجیلیتو #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

921
5 days ago

✨✨🎺✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #امیدحاجیلیتو #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

1342
6 days ago

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش.😊 ایمان‌ داشته باش به خدایی که ناامید نمی کند و رحمتش بی پایان است ...❤ لطفا استاد جان رو تگ کنید💞 @omidhajili @farhadgooyabadi @saeedhajili7732 @nasimhajili_hasimo #امیدحاجیلی #حاجيليتو #اميد_حاجيلي #حاجيليتويى_اصيل #omidhajili #hajilitto #omidhajili 👉💜👈 #omidhajili 🎺💣 #omidhajili 💣

10010
6 days ago

✨✨👌✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #شبکه_نسیم #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

710
6 days ago

✨✨🙏✨✨ 👌✌✨💣💥 . #omidhajili 🎵 . #concert 👈 . #hajilitto #omidhajili #bomb #energy #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو 💥💣 #Omid_Hajili 🎺 #concert ✌🎤 ✌💥 🎵❤👌. .💣حاجیلیتو💥 👌 🎤🎼 💓💣💥. 💣💥 💣 #امید_حاجیلی#امیدحاجیلی 🎶🎤 ❤ 🌼 👌 🎺 🎵🎼🎶 🎺🎺🎺Omid.Hajili ✌ 👌❤❤❤🙏👌 اُ ✌م👏ی👌 د👌ح✌ا👏ج✌ ی👌 ل👏ی✌حاجیلیتو💣 💙💜💚✌hajilitto💗💣💥 💚💓 💣 👏👏✌👌💣CONCERT💖 💣💗💞ترانـه_جدیـد🌼🌼 🎵 🎆 🎤 ✌👌💗👏 ❤👏✌👌🌼کنـسرت💕✌✌👌💚❤🙏💘🌹👇🌼❤ امیدحاجیلی✨🎺 #امید_حاجیلی #دلبر #چشمای_مستت 🎶🎤 #یاریار 🎤 #برزی_بارون #ای_داد 🎺 #ترک_دیار #نقش_جمال #مجنون #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی #امیدحاجیلیتو 🎤 #دورهمی 🎶🎤 #شبکه_نسیم #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 💣 🎶 ✌🎺👌✌ #omidhajili_means_bomb_energy 💣 #omidhajili #bomb #hajilitto ✌💣 #bahar ✌💣 #concert 🎶 #energy #omidhajili 👈 💣 #yaryar #zimzim @omidhajili .fan.honey

732

Top photos & videos on #حاجيليتو

Yesterday

كدوم شخصيت سريال پايتخت و بيشتر دوست داريد ؟؟؟ ❤️😁✌🏻 كِي بشه بريم كنسرت رحمت حالش رو ببريم... 😄 👌🏻🔥 . . . هومن حاجی عبداللهی عزيز و مهربون و درجه يك 😍❤️. . . . يك خسته نباشيد يه تمام عوامل سريال جذاب پايتخت كه براي شادي ما تو اين چندسال اينقدر زحمت كشيدن ، مخصوصاً تو اين شرايط كرونايي 🙏🏻✨❤️😊. . . #هومن_حاجی_عبداللهی #سريال_پايتخت #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #hoomanhajiabdollahi

40.2k679
5 days ago

كجاي دنياييد ؟؟؟ به نظر شما چند ماه ديگه برميگرديم به زندگي و شرايط عادي ؟؟؟ 🤔❤️🌏 . . . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy

41.4k1.7k
last month

يك جمله قشنگ براي كادر پزشكي كشور بنويسيد... ❤️❤️❤️ . . خدا قوت به قهرمانان واقعي اين دوران ...❤️🙏🏻😘 . . با انرژي مثبت #كرونا_را_شكست_ميدهيم ❤️😍💪🏻 . #در_خانه_بمانيم 🙏🏻✨. . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #آهنگ_برزي_بارون . . پ.ن : خيلي از عزيزان ميگن اينجا شيريني پزي هست ! خوب فرقي نداره هر جا هست انرژي مثبت كه هست . شما به كادر پزشكي انرژي بده 😄🤷🏻‍♂️ والا...

37.9k2.7k
3 days ago

. . اخ اخ نگم دیگه از این عکس ...😍😱 . . خب خب دوستان خلاق خودم 😍😁 . . از اونجایی که قرنطینه بدجور فشار اورده بهم میخوام واسه اولین بار یه چالش درست کنم 😁😂(بزن دست قشنگه رو 😅🤣 ) ((حالا چالشمون : دیالوگ این عکس چی میتونه باشه؟ 🎬 ) ) . . دیالوگ ها در استوری رای گیری میشه برنده دیالوگش به صورت عکس نوشته قرار میگیره و به مدت ۲۴ ساعت توی پیج شات میشه ( نمیدونم چه فایده ای داره ولی خب جایزست ببخشید همین از دستم بر میاد 😁🙄 ) . . لطفا دوستان خودتونم تگ کنید تا یکم حالمون بهتر بشه 😍😁 . . بفرمایید خواهش میکنمممممممم...💣💥🙃 . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #انرژي_مثبت #omidhajili #hajilitto #bomb #energy @omidhajili . #حــ 🎺ـــ😊ــ✌ــاجـــ🎶ــيــ❤️ــلــيــ💥ــتــ💣ــو #اميد 🎺 #بمب 💣 #جذاب 😍 #حاجیلیتو ✌🏻♥️ #اميد_حاجيلي #بهترین_امید_دنیا #بهترین_استاد_دنیا #هوادار_اميد_حاجيلي #چالش_حاجیلیتویی ✌🏻 #بمب_انرژی 💣💣💥💣🎺 #امیدحاجیلی_یعنی_بمب_انرژی 🎺💣🎶

1307
last month

#روز_مادر مبارك ❤️😍 . . . يادش بخير ، برنامه #دورهمي ١٨ اسفند ٩٦ ✨🌹. . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #مهران_مديري @mehranmodiri #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #dorehami

22.9k310
Nov 2019

والا نميدونم با اين اوضاع روحي همه ، همچنان به دادن انرژي مثبت ادامه بدم يا كلاً بي خيال بشم... ! 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ . . . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #بيخيال #omidhajili #hajilitto #bomb #energy

34.5k1.1k
May 2019

سلام عليكم ... كنسرت هاي بعد ماه رمضان تو كدوم شهر ها باشه خوبه ؟؟؟ . . 😍✌🏻🎺💥💣. . #اميدحاجيلي #اميد_حاجيلي #حاجيليتو #omidhajili #hajilitto #bomb #energy #holland 🇳🇱 #may2019

24.2k1.9k