#از_جمله_خاطرات_دانشجویی photos & videos

Loading...
Dec 2018

#از_جمله_خاطرات_دانشجویی روزتون مبارک دانشجوها🌹 گرچه دیره ولی امروز کلاس داشتم رفتم دانشگاه نوت: دانشگاه هم سنگ تموم گذاشت یه پرتقال و یه شکلات دادن که سرعت بلعیدن توسط دوستان مانع از انشتار عکسش شد😂😂

5516

Top photos & videos on #از_جمله_خاطرات_دانشجویی

Dec 2018

#از_جمله_خاطرات_دانشجویی روزتون مبارک دانشجوها🌹 گرچه دیره ولی امروز کلاس داشتم رفتم دانشگاه نوت: دانشگاه هم سنگ تموم گذاشت یه پرتقال و یه شکلات دادن که سرعت بلعیدن توسط دوستان مانع از انشتار عکسش شد😂😂

5516