(@_original.nekrpata_) August 2018

Neexistujú náhodne stretnutia. Každý človek je pre nás testom. Testom alebo darom. ❤🎁

120 Likes