ಕರ್ನಾಟಕ Singers🎤🎶 @karnatakasingers

👉Page to Promote ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ Singers🎙🎶 👉Discovering New ಕನ್ನಡ Singing Talents🌟✌ 👉Only ಕನ್ನಡ will be Featured❤ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ❤ 👇 #LetsFundManju 👇

1000 following2451 posts16120 followers

200 Followers

999 Following